Quina durada tenen les sessions?
Depèn del professional i l’especialitat.
De forma genèrica, les sessions de psicoteràpia tenen una durada de 60 minuts i les visites psiquiàtriques una durada de 30 minuts.
Un cop vegada iniciat el tractament, la periodicitat de les sessions (setmanal, quinzenal o de seguiment) s’ajustarà a les característiques del pacient i a la seva evolució al llarg de la teràpia.

Quant temps dura un tractament?
No és possible establir un temps de tractament estandarditzat ja que la durada total de la teràpia en cada pacient ve determinada per factors molt diversos: patologies associades a la principal, grau de patologia (greu, moderada, lleu), temps transcorregut des de l’inici del problema fins al començament del tractament psicoterapèutic, estils d’afrontament del pacient, recursos, suport social o xarxa de suport, etc.

Treballem amb alguna companyia d’assegurança mèdica?
No estem a cap quadre mèdic de cap assegurança.
Si vostè té contractat el concepte de reemborsament, pot presentar la factura de la visita a la seva companyia.

Quin import tenen les visites?
Els imports varien depenent del professional.
La primera visita: entre els 115€ – 120€
Les visites de seguiment: entre els 75€ -90 €

Quina és la política de cancel·lació de cita?
L’hora de la seva visita està reservada exclusivament per a vostè.
Hi ha una política de cancel·lació de 48 hores / 2 dies per cancel·lar o reprogramar cites. Es cobraran la tarifa completa de les cites perdudes o cancel·lades amb menys de dos dies hàbils. Es fa l’excepció per malalties mèdiques greus.

Quan tenir una visita amb un psiquiatre o psicòleg?