TRASTORNS

La psicologia i la psiquiatria forense  col·labora amb els magistrats que han de resoldre un procés judicial. Els psicòlegs forenses s’encarreguen de reunir i estudiar dades psicològiques que siguin útils en el marc d’un judici.

La psicologia forense ofereix coneixements de dret al psicòleg, de manera que pot col·laborar amb advocats, fiscals i jutges, convertint-se en perit, i poder donar testimoni com a expert en un judici aportant valor a la Justícia.

Del peritatge es deriven informacions importants per al judici com són:

 • La condició mental de l’acusat.
 • El tractament que hauria de seguir el condemnat.
 • Explicar la conducta de la persona acusada,  sense defensar, acusar o jutjar.
 • Les conseqüències que es deriven del judici per la persona acusada.

Hi ha vegades que un informe pericial assevera la culpa de l’encausat i altres les suavitza, però només com una prova més que s’aporta al judici. La sentència sempre dependrà del jutge.

<Tornar

A AURIS INTERNACIONAL oferim peritatges en aquests àmbits:

 • Penal: Addiccions, delicte sexual, parafílies, delicte violent, víctima.
 • Civil: Incapacitacions, internaments, capacitació testamentària.
 • Laboral: Mobbing, burnout, assetjament laboral, malalties laborals.
 • Menors i Justícia juvenil: Trastorns de conducta, toxicomanies, assetjament escolar.
 • Família: Custòdia, adopcions, tutela, règim de visites, alienació parental i separacions.

També oferim diagnòstics en:

 • Rendiment escolar: Quocient intel·lectual, test de rendiment, aptituds i personalitat.
 • Seqüeles i dany psicològic: Avaluació del dany psicològic en accident laboral i accident de trànsit, simulació.
 • Falsejament: Detecció de la simulació i falsejament en el peritatge.
 • Credibilitat de testimoniatge: Anàlisi de la credibilitat en el peritatge en nens i adults.

CONTACTE