quienes somos en auris internacional

Auris Internacional

 Auris Internacional

És un Institut Mèdic Psicològic especialitzat en la intervenció clínica, en els àmbits de la Psiquiatria i la Psicologia, situat a l’Eixample de la ciutat de Barcelona.

Va ser creat el 2003 pel Dr. Jordi Blanchmetge psiquiatre, i l’Esther Galindo, psicòloga clínica, amb l’objectiu d’oferir un abordatge conjunt d’intervencions psicofarmacològiques i psicoterapèutiques en el tractament dels trastorns mentals, des de la validesa científica i les evidències de l’eficàcia dels tractaments.

El nostre equip considera que la salut mental és un component molt important i quan manca  no hi ha la possibilitat de poder gaudir del benestar de la vida.

El nostre mètode de treball consisteix a intervenir amb un equip multidisciplinari d’especialistes, des del compromís i el rigor, per abordar aquells aspectes que alteren l’equilibri emocional de les persones i li causen patiment i poder aconseguir restablir la salut i la felicitat.

Oferim assistència en diferents idiomes per assegurar l’efectivitat del tractament o teràpia en la llengua materna del pacient.
Proporcionem assistència clínica en català, espanyol, alemany, anglès, italià i francès assegurant que el professional que intervé en un idioma determinat té un nivell de competència nadiu.

< Tornar