Una de les característiques singulars de AURIS INTERNACIONAL és oferir assistència clínica en l’idioma propi del pacient.

En totes les disciplines clíniques la comunicació amb el professional és molt important i utilitzar un idioma que no ens és propi pot ocasionar confusions i malentesos en el missatge que es vol transmetre.

Per contra, expressar sentiments, vivències, emocions i percepcions en la llengua materna facilita que la comunicació sigui clara, fluïda, espontània i precisa, amb tota la seva riquesa de matisos. Això permet al professional obtenir la major comprensió possible de la persona i les seves circumstàncies, facilitant així la intervenció.

És per això que en Auris Internacional tenim professionals amb un nivell de competència en l’ús de l’idioma determinat és superior, podent-se expressar com un nadiu.

<Tornar