Institut Mèdic Psicològic
especialitzat en l’Assistència Clínica 
en les àrees de
la Psiquiatria i la Psicologia

Som un equip de professionals especialitzats en la intervenció clínica en els àmbits de la Psiquiatria i la Psicologia.

Prestem assistència clínica en la llengua nativa de l’usuari per tal que l’idioma no sigui un problema que interfereixi en la comunicació amb el professional.

Al centre hi ha professionals de la Psiquiatria i Psicologia que treballem de forma conjunta i coordinada.
El resultat d’aquest treball en equip es guanyar en eficàcia i comoditat per a l’usuari.

Els especialistes tenen un alt currículum formatiu i àmplia experiència en la seva pràctica professional.

Diagnòstic psiquiàtric
Seguiment psiquiàtric
Consulta de psiquiatria (segona opinió)
Diagnòstic psicològic
Psicoteràpia
Informes psiquiàtrics pericials

Trastorns d’ansietat
Depressió i trastorns de l’ànim
Depressions Bipolars
Fòbies i pors
Psicosis i esquizofrènia
Trastorns de la son
Patologia psiquiàtrica associada a la infecció del VIH

Psicofarmacologia
Teràpia Cognitiu-Conductual
EMDR
Teràpia online

CONTACTE